Το THESi είναι το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα τεχνολογικά συστήματα στην Ευρώπη, με online διασύνδεση λειτουργιών – υπηρεσιών – ελέγχου – πληροφόρησης κοινού. Το THESi σκοπό έχει να διευκολύνει την ανεύρεση θέσης στάθμευσης στη πόλη, να αποτρέψει τη παράνομη στάθμευση και όλα τα προβλήματα που αυτή προκαλεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς και να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Oι μόνιμοι κάτοικοι στις Δημοτικές Κοινότητες εφαρμογής του THESi δικαιούνται δωρεάν στάθμευση, αρκεί να έχουν την ειδική κάρτα μόνιμου κατοίκου. Προκειμένου να την αποκτήσουν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, θα παραλάβουν την ειδική κάρτα, η οποία μπαίνει στο αυτοκίνητο σε εμφανή θέση και θα έχουν το δικαίωμα να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις μόνιμων κατοίκων της ζώνης, για την οποία τους έχει χορηγηθεί.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους μόνιμους κατοίκους – δικαιούχους θέσεων δωρεάν στάθμευσης ΑμεΑ.

Στο αρχείο pdf (κάντε κλικ εδώ) μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας και ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ.

Εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της έκθεσης που συνέταξε η ΙΒΜ για τη χάραξη μιας στρατηγικής αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων προς όφελος των πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, του Πρύτανη του ΑΠΘ, Περικλή Μήτκα, της Αντιδημάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Λίνας Λιάκου, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Καινοτομίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Σίμου Μπενσανσών και υψηλόβαθμων στελεχών της ΙΒΜ.

Η Έκθεση συντάχθηκε από ομάδα εμπειρoγνωμόνων της IBM στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της IBM «Smarter Cities Challenge», ενός προγράμματος παροχής δωρεάν (pro bono) συμβουλευτικών υπηρεσιών για δήμους και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων προτεραιοτήτων των δήμων, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας συνεργατικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτών προτύπων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, πολίτες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.α.).

Την επιλογή της Θεσσαλονίκης για ένταξη στο πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge» (@CitiesChallenge), ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, η IBM.
Στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ΙΒΜ παρουσίασε το όραμά του για μια «Έξυπνη Πόλη», επικεντρώνοντας στην ανάγκη για συνεργασία και συνέργεια όλων των φορέων της πόλης στο πεδίο της ανταλλαγής και της κοινής χρήσης δεδομένων του κάθε φορέα. Η πρόκληση που θέλει να αντιμετωπίσει η Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή της ΙΒΜ είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα, συνεργατικού χαρακτήρα (δηλαδή, όλοι οι φορείς της πόλης θα συνεισφέρουν δεδομένα τους), η οποία θα παρέχει ανοιχτά δεδομένα (π.χ. για τον τουρισμό, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, την κυκλοφορία, τα απορρίμματα, οικονομικά στοιχεία, κ.ο.κ.) προς χρήση από όλους (μεμονωμένους πολίτες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλογικούς φορείς, κ.ά.).
Η ψηφιακή, συνεργατική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στον μέσο πολίτη να έχει ανά πάσα στιγμή έναν μεγάλο όγκο στοιχείων και πληροφοριών για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στους ερευνητές και ακαδημαϊκούς να υποστηρίξουν τις έρευνές τους, ενώ θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που διευκολύνουν την καθημερινότητα και κατά συνέπεια θα δώσει τη δυνατότητα σε έναν ολόκληρο κλάδο να αναπτυχθεί, συμβάλλοντας έτσι στη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, η συνεργατική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων οδηγεί στη διαφάνεια, στη συμμετοχικότητα και στη λογοδοσία, ενώ επιτρέπει στους συμμετέχοντες φορείς να ελέγχουν, να επανασχεδιάζουν και να βελτιώνουν τόσο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όσο και τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών και δράσεών τους.
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και η τοπική ανάπτυξη.  

Η κλίμακα και η φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα, καθιστούν αυτονόητη τη διαπίστωση ότι απαιτούνται νέες και σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια κατέχει η Ψηφιακή Τεχνολογία, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δημιουργία μιας νέας αστικής διακυβέρνησης, θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη και προωθώντας συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς και οργανισμούς της πόλης. Η αλματώδης πρόοδος στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας και η εκτεταμένη εξάπλωση των εφαρμογών της, την καθιστά βασικό παράγοντα στην υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής και έξυπνης πόλης.
Κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε την Ψηφιακή Στρατηγική (εδώ), ως πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλει στην επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών, δράσεων και έργων. Η παρουσίαση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκο Φωτίου, την Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Λίνα Λιάκου και τον Chief Digital Officer του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μπάμπη Τσιτλακίδη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στους πολίτες, που αφορά στην αναζήτηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθώς και στην αναζήτηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για τον έλεγχο των τραπεζοκαθισμάτων και της κατάληψης των δημοσίων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα από μια εύχρηστη φόρμα να αναζητήσει και κατόπιν να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει την άδεια Κ.Υ.Ε ή κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Η υπηρεσία αυτή, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πέτρος Λεκάκης, αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος που αφορά την κατάληψη των δημοσίων χώρων.