Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» είχε ως στόχο την ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων, οι οποίες  βελτιώνουν τη λειτουργία της πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στόχος ήταν επίσης η δημιουργία ανοιχτών δεδομένων, είτε μέσω της διάθεσής τους από τους οργανισμούς της πόλης είτε μέσω της συλλογής τους από τους πολίτες.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece, OKFN Greece) και την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ. Αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Apps4Greece του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και έχει σύνδεση με την ευρωπαϊκή αντίστοιχή προσπάθεια που συμμετέχει και πρωτοστατεί το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, apps4Europe.

Η πρωτοβουλία του Δήμου δεν απευθύνθηκε μόνο σε όσους έχουν γνώσεις προγραμματισμού. Αγκάλιασε το σύνολο της πόλης, καθώς όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να καταχωρήσουν στη σχετική πλατφόρμα τόσο τις ανάγκες τους σε ψηφιακές υπηρεσίες όσο και τις ιδέες τους για νέες ψηφιακές εφαρμογές. Απώτερος στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με τη συμμετοχή οργανισμών, φορέων, εταιρειών και πολιτών, η οποία θα βρίσκει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη όπως προκύπτει από τα παρακάτω αποτελέσματα:

• Το site του διαγωνισμού σημείωσε περισσότερες από 85.000 επισκέψεις,

• Το 80% των επισκεπτών προήλθαν από την Ελλάδα και το 20% από τον υπόλοιπο κόσμο – κυρίως από Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Ν. Αφρική, Κύπρο, Ιρλανδία και Αυστραλία.

• 220 άτομα κατέθεσαν ιδέες και περίπου 3.000 τις αξιολόγησαν.

• 14 εφαρμογές κρίθηκαν πολύ αξιόλογες και έτοιμες προς χρήση.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βράβευσε την 1η νικητήρια εφαρμογή του διαγωνισμού με το ποσό των 3.000€, οι εταιρίες Neuropublic και OTS την 2η και 3η εφαρμογή αντίστοιχα, με το ποσό επίσης των 3000€, οι εταιρίες Upstream Systems και Wind την 4η και 5η εφαρμογή αντίστοιχα, με το ποσό των 2000€ και οι εταιρίες Terra την 6η με ένα tablet και η εταιρία MLS την 7η, 8η και την 9η νικητήρια εφαρμογή επίσης με ένα tablet.

Οι εφαρμογές που συμμετείχαν είναι οι εξής: