Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις του ρόλου του ως ενός σύγχρονου φορέα Τέχνης και Πολιτισμού, επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, μέσω της προβολής των πολιτιστικών τεκμηρίων, τα οποία έχει στην κατοχή του και τα οποία διαχειρίζεται, οργανώνει και συντηρεί. Στόχος του παρόντος έργου είναι να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με την προβολή του πολιτιστικού υλικού του μέσω του Internet.