Η στρατηγική και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Θεσσαλονίκης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ψηφιακής Καινοτομίας, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, που διοργανώσε η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (DG CONNECT).
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.