Με τον όρο Ευφυής Διαβίωση εννοούμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ αναφορικά με τομείς της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία και ο πολιτισμός. Η Ευφυής Διαβίωση συνδέεται επίσης με έννοιες όπως η Ανοικτή Διακυβέρνηση, η Συμμετοχική Δημοκρατία και η Κοινωνική Συνοχή αλλά και με τον άξονα των Ευφυών Πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες σχετικά με την Ευφυή Διαβίωση: