Η εφαρμογή «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης να διατηρούν διαδικτυακή ηλεκτρονική παρουσία και να πραγματοποιούν προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για μια κοινή πλατφόρμα δημιουργίας και παρουσίασης εικονικών καταστημάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της κατάστημα. Τα καταστήματα μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, με προϊόντα αλλά κυρίως με προσφορές. Η διαχείριση των καταστημάτων γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους ενώ ο Δήμος παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη. Οι επισκέπτες μπορούν να αξιολογήσουν καταστήματα, προϊόντα και προσφορές. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία εικονικών malls τα οποία αποτελούνται από ομάδες καταστημάτων με γεωγραφική εγγύτητα. Με αφετηρία τον ψηφιακό χώρο δημιουργούνται συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας που στοχεύουν ταυτόχρονα στη βελτίωση της περιοχής.