«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

eugo logo blue 100  EU Open Data Portal
 Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης
Πύλη Δημοσίων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης