Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess, είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των μετακινούμενων σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους στην πόλη. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν:

Σχεδιασμό μετακίνησης με ΙΧ, δημόσιες συγκοινωνίες

Βέλτιστη δρομολόγηση με κριτήριο το χρόνο, την απόσταση ή την κατανάλωση καυσίμου

Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση

Συνδυασμένη μετακίνηση

Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη

Τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη

Συνεπιβατισμός (car pooling)

Πληροφορίες δρομολογίων δημοσίων συγκοινωνιών

Σημεία ενδιαφέροντος

Εκπαιδευτικό εργαλείο για την βιώσιμη αστική κινητικότητα

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στην εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης και στον υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο χρόνων διαδρομής σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχει εγκατασταθεί ένα εκτενές δίκτυο ανιχνευτών συσκευών Bluetooth, παρέχοντας μεγάλη κάλυψη και υψηλή ακρίβεια.