Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους...

Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών, μέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή ψηφιακών αιτήσεων και η παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δημοτολογίου και αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων. Η...
Περισσότερα...

Ανοικτά Δεδομένα

Η δημόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται σύνολα δεδομένων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών αναδεικνύει την αξία των δεδομένων για όλους τους πολίτες και δημιουργεί συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας και προωθεί την...
Περισσότερα...

Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Η εφαρμογή «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης να διατηρούν διαδικτυακή ηλεκτρονική παρουσία και να πραγματοποιούν προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για μια κοινή πλατφόρμα δημιουργίας και παρουσίασης εικονικών καταστημάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της κατάστημα. Τα καταστήματα μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, με προϊόντα...
Περισσότερα...

Mobithess-Μετακίνηση στην πόλη

Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess, είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των μετακινούμενων σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους στην πόλη. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν: • Σχεδιασμό μετακίνησης με ΙΧ, δημόσιες συγκοινωνίες • Βέλτιστη...
Περισσότερα...

Σύνθεση

Η «ΣΥΝΘΕΣΗ», μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι μόνο ένα από τα βήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της στήριξης και της διευκόλυνσης της κοινωνίας των πολιτών, οι δράσεις της οποίας έχουν κοινωνικό αντίκρισμα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Η ΣΥΝΘΕΣΗ είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα στους...
Περισσότερα...

thesswiki

To thesswiki project στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους ίδιους τους πολίτες μέσω της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο, της Wikipedia, και παράλληλα στη διασύνδεσή των ηλεκτρονικών λημμάτων με τον αστικό ιστό. Είναι μία δράση διασύνδεσης του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου και έχει προεκτάσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, τουριστικής προβολής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης....
Περισσότερα...
«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Σύνταγμα της Ελλάδας,...
«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών». Ευρωπαϊκή Επιτροπή...