Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με βάση τη δέσμευσή του για προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα. Στοχεύοντας στην εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου που αφορά την τόνωση της διαφάνειας και λογοδοσίας αλλά και την ενεργή συμμετοχή των...
Περισσότερα...

Ανοικτά Δεδομένα

Η δημόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται σύνολα δεδομένων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών αναδεικνύει την αξία των δεδομένων για όλους τους πολίτες και δημιουργεί συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας και προωθεί την...
Περισσότερα...

Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Η εφαρμογή «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης να διατηρούν διαδικτυακή ηλεκτρονική παρουσία και να πραγματοποιούν προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για μια κοινή πλατφόρμα δημιουργίας και παρουσίασης εικονικών καταστημάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της κατάστημα. Τα καταστήματα μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, με προϊόντα...
Περισσότερα...