Το ηλεκτρονικό αρχείο των αδειών λειτουργίας ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή καινούργιων αδειών. Όσον αφορά την κατάσταση των καταστημάτων (ενεργό – ανενεργό) ενημερώνεται περιοδικά, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου.