Με τον όρο Ευφυής Οικονομία εννοούμε την προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να προωθηθούν νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων και μοντέλων βασισμένων στην Ψηφιακή Οικονομία, η αύξηση των θέσεων εργασίας μέσα από την στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και η δημιουργία των αντίστοιχων οικοσυστημάτων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Οικονομίας: