Οι αυξανόμενες ανάγκες και πολλαπλές απαιτήσεις για χρήση του νερού, σε συνδυασμό με τη μείωση των διαθεσίμων, αλλά και η υποβάθμιση των υδατικών πόρων από αλόγιστη χρήση και ρύπανση από τις αρνητικές επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επιβάλλουν την ανάγκη για ορθολογική αντιμετώπιση της χρήσης του νερού από τον άνθρωπο. Ένα από τα παραδοτέα του έργου είναι και ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι ιαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι για την εκμάθηση από μικρά παιδιά, των μεθόδων διαχείρισης του νερού της βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης.