Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 13.1.2020, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, τον δικηγόρο Μάριο Καργιώτη, ο οποίος συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων δημοτικών συμβούλων.
Πρόκειται για το δεύτερο Συμπαραστάτη στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ο Μάριος Καργιώτης είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997.
Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.