Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 2.3.2015, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, τον δικηγόρο Απόστολο Αγγελόπουλο, ο οποίος συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των δημοτικών συμβούλων.
Ο πρώτος Συμπαραστάτης στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997.
Από το έτος 2014 ασχολείται με τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις και είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Έχει παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης και σεμινάρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους τομείς του δικαίου.
Είναι Αντιπρόεδρος του αθλητικού σωματείου ΤΡΙΤΩΝ διοργανωτή του διεθνούς μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Διετέλεσε μέλος της διοίκησης των ΚΑΠΗ και της ΔΕΠΘΕ ( TV 100 FM 100).
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.