Με τον όρο Ευφυής Κινητικότητα (Smart Mobility) εννοούμε την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών.

Ενδεικτικά, έργα και δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα της Ευφυούς Κινητικότητας είναι τα ακόλουθα:

Πληροφοριακά Συστήματα και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και χρησιμοποίηση αντίστοιχων Ανοικτών Δεδομένων,

• Πληροφοριακά Συστήματα και διαδικτυακές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση σκοπών όπως η συνεπιβατισμός και η συνδυασμένη μετακίνηση (μετακίνηση με συνδυασμό διαφορετικών μέσων) για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για μείωση των εκπομπών CO2 (συνέργεια με Ευφυές Περιβάλλον),

• Διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,

• Ηλεκτροκίνηση.

Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess, είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των μετακινούμενων σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους στην πόλη. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό μετακίνησης με ΙΧ, δημόσιες συγκοινωνίες
  • Βέλτιστη δρομολόγηση με κριτήριο το χρόνο, την απόσταση ή την κατανάλωση καυσίμου
  • Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση
  • Συνδυασμένη μετακίνηση
  • Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη
  • Τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη
  • Συνεπιβατισμός (car pooling)
  • Πληροφορίες δρομολογίων δημοσίων συγκοινωνιών
  • Σημεία ενδιαφέροντος
  • Εκπαιδευτικό εργαλείο για την βιώσιμη αστική κινητικότητα

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στην εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης και στον υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο χρόνων διαδρομής σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχει εγκατασταθεί ένα εκτενές δίκτυο ανιχνευτών συσκευών Bluetooth, παρέχοντας μεγάλη κάλυψη και υψηλή ακρίβεια.

Ένα άλλο σύστημα πληροφόρησης μετακινούμενων το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι αυτό του EasyTrip. To EasyTrip αναπτύχθηκε με τη συνεργασία Δήμων από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καβάλας και Σερρών) και τη Βουλγαρία (Bansko και Krumovgrad), Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι υπηρεσίες του παρέχονται στους μετακινούμενους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει στηθεί () αλλά και μέσω εφαρμογών για έξυπνες συσκευές που έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες μέσα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Play Store και App Store. Οι υπηρεσίες του EasyTrip περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιού όσο και υπηρεσίες πληροφόρησης (για Σημεία Ενδιαφέροντος, δρομολόγια ΜΜΜ, Προσφορές, Κυκλοφορία στους Δρόμους, κ.ά), λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του χρήστη και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Κινητικότητας: