3.25 1 1 1 1 1 Αποτελέσματα 3.25 (8 Ψήφοι)
Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού - 3.3 out of 5 based on 8 votes

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με βάση τη δέσμευσή του για προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα. Στοχεύοντας στην εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου που αφορά την τόνωση της διαφάνειας και λογοδοσίας αλλά και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε αυτόν τον τομέα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ανοικτά και ελεύθερα προς όλους, την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του φορέα σε πραγματικό χρόνο.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτυπώνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, όπως αυτή είναι, κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης . Επίσης υπάρχει η δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων.

Για να δείτε ζωντανά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισού  πατήστε εδώ