Η «ΣΥΝΘΕΣΗ», μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι μόνο ένα από τα βήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της στήριξης και της διευκόλυνσης της κοινωνίας των πολιτών, οι δράσεις της οποίας έχουν κοινωνικό αντίκρισμα και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.
Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ενεργούς πολίτες, τις οργανώσεις και τις ομάδες πολιτών της Θεσσαλονίκης να προβάλλουν τις δράσεις τους σε έναν διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη καθώς και να δικτυωθούν αναμεταξύ τους και με τους πολίτες, αλλά και να διευκολύνει το έργο τους.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πιστεύει στην κοινωνία των πολιτών, πιστεύει ότι αποτελεί το πιο δραστήριο, ζωντανό και προωθημένο στοιχείο της πόλης, που μπορεί να ωθήσει όλους τους πολίτες στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, στα του δήμου μας, στα της πόλης μας.
Σκοπός είναι η «ΣΥΝΘΕΣΗ» να αποτελέσει την αφορμή για πιο στενή και συντονισμένη συνεργασία με τις ομάδες πολιτών για μια πιο συμμετοχική, πιο συλλογική και τελικά πιο ανθρώπινη Θεσσαλονίκη.