Η στρατηγική και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Θεσσαλονίκης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ψηφιακής Καινοτομίας, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, που διοργανώσε η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (DG CONNECT).
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.


Με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στον τομέα των Ευφυών πόλεων σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
Η παρουσίαση με τίτλο «Smart Cities: Τεχνολογία, Αειφόρος Ανάπτυξη και Σύγχρονες Μορφές Διακυβέρνησης» τόνισε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, της εξωστρέφειας και της τόνωσης της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολή των καινοτόμων δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Apps4Thessaloniki & Hackathess) και της οικονομίας των Ανοικτών Δεδομένων στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, ενώ παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Φωτογραφίες από την ημερίδα.