Τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιβράβευσε με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία (EU Commissioner for Digital Economy & Society), Günther H. Oettinger.


Το έναυσμα για τη συγκεκριμένη αναφορά δόθηκε με την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης από στελέχη του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου, στις 29 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Η σύνοψη της συγκεκριμένης παρουσίασης και ο μελλοντικός σχεδιασμός του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενείται σε αντίστοιχη ανάρτηση στο forum νέων ιδεών και καλών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εγκαινίασε στις 9 Ιουνίου 2015 τη διαδικτυακή πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεχίζοντας έτσι την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενδυνάμωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε «Ευφυή» πόλη (Smart City).
Η πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί το κεντρικό σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά και κάθε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που θα παρέχεται από τον φορέα, ενώ παράλληλα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, για τις καινοτόμες δράσεις και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.