Όσοι χρήστες έχουν λογαριασμό στο www.thessaloniki.gr, δε χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή. Ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί.