Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

(αφορά υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης)

 1. Εγγραφή στο www.ermis.gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Προσοχή, δίνουμε το υπηρεσιακό μας email. Προσοχή, σημειώνουμε κάπου, το "Όνομα χρήστη (username)" στην πύλη ΕΡΜΗΣ που φαίνεται στο επάνω αριστερά μέρος της εικόνας 4 των οδηγιών (θα χρειαστεί στο 3ο βήμα)
 2. Yποβολή αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
 3. Ηλεκτρονική συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων μέσω του συνδέσμου
  1. Κατέβασμα, συμπλήρωση, εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών
   • O σειριακός αριθμός του USB Token, δίνεται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με χρήση της εφαρομογής Bit4id\Bit4id - Token ME - Universal Middleware\Bit4id - Smart Card Manager
  2. Κατέβασμα, συμπλήρωση, εκτύπωση σε δύο αντίγραφα και υπογραφή του έντυπου παράδοσης - παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο και τον αντίστοιχο υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γραφείο 424-Δημαρχείο) και σφράγιση με την στρόγγυλη σφραγίδα
 4. Πηγαίνουμε στη γραμματεία των ΚΕΠ Αγγελάκη (ώρες 09:00-10:30), στον ημιόροφο, για φυσική ταυτοποίηση με
  1. την αστυνομική μας ταυτότητα (ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί ποιοι είμαστε) και μια φωτοτυπία της,
  2. την Υπεύθυνη δήλωση του 3ου βήματος,
  3. το σφραγισμένο έντυπο παράδοσης - παραλαβής
  4. το έγγραφο που δικαιολογεί τη χορήγηση ψηφιακής υπογραφής
 5. Όταν εκδοθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά, απευθυνόμαστε στο τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εγκατάστασή τους στο USB token, και την προετοιμασία του Η/Υ
  • Γίνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων και drivers από το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Συνδεόμαστε με τους κωδικούς του TAXISNET στην πύλη του ΕΡΜΗ
  • Σημειώνουμε κάπου το username του ΕΡΜΗ που αναγράφεται στο επάνω αριστερά μέρος της οθόνης
  • Από το drop down menu επάνω επιλέγουμε "Πίνακας Ελέγχου"
  • Κάνουμε κλικ στο "Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών"
  • Σημειώνουμε κάπου τον κωδικό έκδοσης πιστοποητικών. Το συγκεκριμένο θα σας χρειαστεί άμεσά για την έκδοση των πιστοποιητικών που περιγράφεται πιο κάτω, αλλά και στο μέλλον σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε ακύρωση των πιστοποιητικών.
  • Τσεκάρουμε τις 3 επιλογές που εμφανίζονται
   1. Εγκαταστήσατε την πρωτεύουσα αρχή πιστοποίησης
   2. Προετοιμάσατε τον φυλλομετρητή σας (web browser) σύμφωνα με τις οδηγίες έκδοσης
   3. Διαβάσατε τις οδηγίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης
  • Κάνουμε κλικ στο "Έκδοση Πιστοποητικών"
  • Από τις επιλογές που μας δίνει κάνουμε κλικ στο «Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου InCard (π.χ, κάρτες με λογότυπο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)»
  • Εισάγουμε το όνομα (username) του ΕΡΜΗ και τον κωδικό έκδοσης πιστοποιητικού
  • Κάνουμε κλικ στο Υποβολή
  • Στις διάφορες ερωτήσεις που πιθανόν μας γίνονται απαντάμε ΝΑΙ
  • Μέσω της εφαρμογής Bit4id - Smart Card Manager προτρέπουμε τον χρήστη να αλλάξει το PIN του USB Tocken (το default PIN είναι το 12345678

Έλεγχος ψηφιακής υπογραφής

Ρυθμίσεις Thunderbird

Εγχειρίδιο

Χρήσιμα Τηλέφωνα/Email

ΚΕΠ Αγγελάκη (ημιόροφος) - Βίκυ: 2313306046

Διονύσης Κοντογιώργης (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης): d.kontogiorgis@ydmed.gov.gr

ΥΑΠ pki support: pki-support@yap.gov.gr

Συχνές ερωτήσεις

Όροι χρήσης

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οδηγίες χρήσης

Drivers (carddriversizeuxis.exe)

JSign 1.6.1

OnSiteMSI για κάρτες Σύζευξις - Δημοσίους Υπαλλήλους)

PDF Creator 0.9.8

cardreader

Βήματα

Εγκατάσταση Bit4id Token Me cc

Incardreader

Πιστοποιητικά για το ThunderBird

Batch File για αυτόματη εγκατάσταση

Batch File για αυτόματη εγκατάσταση χωρίς usb token